aa

Chronic Liminality - Performans

“What Now So Far”

“What Now So Far”, dört kişinin gözünden, Türkiye sanat alanına bakışla kendini bilme niyeti taşır. Kişisel deneyim ve bellekle ortaklaşa bir yeniden yapılandırma, bu niyetin odak noktasını oluşturur. Performans, yaşantı ve öznelere farklı uzaklıklardan bakarak, onları çeşitli boyutlarıyla kavramaya çalışır. 

Kavramsal düzeyde, gerçeğin tiyatrosuna dair güncel bir örnek olarak değerlendirilebilecek çalışma, içerik ve biçim açısından belgeselle sunum performansı arasında yer alır. Bireylerin deneyimleri aracılığıyla toplumsal gerçekliğe ilişkin bir çıkarımda bulunmakla ilgilenen sorular, projenin konseptini oluşturur.

Sanat üretimi, bireylerin kişisel çabalarıyla şekillenirken, nasıl sürdürülebilir? Bu sırada, birey düzeyinde nasıl bir iç gerçek şekillenir? Küresel politikalarla şekillenen kültür ortamında, yerel düzeyde nasıl deneyimler gelişir, ve bu deneyimlerin etkileri birey düzeyinde nasıl dönüşümlere yol açar? Son otuz yılda, farklı kuşaklardan sanat insanları nelere tanıklık etmiş olabilir?

22 Ekim Cumartesi, 20.30, K2 Performans, İzmir

24 Ekim Pazartesi, 20.30, Mordem Sanat Merkezi, Diyarbakır 

25 Ekim Salı, 20.30, Destek Tasarım Akademisi, Ayvalık

28 Ekim Cuma, 20.30, Purespace, İstanbul

29 Ekim Cumartesi, 20.30, Kargart, İstanbul

Konsept, Moderasyon: Şafak Ersözlü 

Tasarım, Performans: Fatih Gençkal, Metehan Kayan, Sarp Keskiner, Şafak Ersözlü 

Şiirsel Kolaj: Bahar Nihal Ersözlü

Grafik Tasarım: Emre Yıldız 

Görsel Dokümantasyon: İlyas Hayta

“What Now So Far”, Açık Stüdyo koordinasyonunda Kültür için Alan finasmanıyla, MitOst e.V., Bosch Alumni Network ve K2 Güncel Sanat Merkezi işbirliğiyle gerçekleşen Chronic Liminality kapsamında üretildi.   

story Artboard 4 copy 3 kopya 4