aa

It is happening (between you and me)

Sybrig Dokter yeni solo eseri XXXX‘ten bazı parçaların gösterimi, sanatçı olarak gerçekleştirdiği çalışmalara dair sunum ve çağdaş dansın şu anki durumu hakkında bir söyleşiyle iki haftalık çalışmanın ardından 15 Eylül 2017 Açık Stüdyo’da seyirciyle buluştu! Yakınında yöresinde olanın içine dalmış bir bedeni araştırmak ve performe etmek; jestler, kalp atışları ve filizlenen bedensel işlevler, hızlanan kan dolaşımı, üretilen sıvılar. Şeylere yetişen ve geçiveren empatik beden.

Hareketi, metni ve ışığı üretip karanlıkta gizlenen bir beden yaratmaya niyetli bir çalışma.
Konsept ve Metin: Sybrig Dokter
Projeksiyon ve Müzik: Kristóf Szabó

Fotoğraf: Nadja Voorham
AQB Budapest, Açık Stüdyo, Izmir, Weld and the Artists Grants Committee International program, bünyesinde gerçekleşen konuk sanatçı programı uygulamalarında üretildi.

Sybrig Dokter

Sybrig Dokter çağdaş dans, görsel sanatlar ve çağdaş tiyatro alanında çalışan bir koreograf ve performansçı. Fiziksel, koreografik ve beden temelli eserleri çeşitli materyaller ile kendini açığa vuruyor. 1995’te Stockholm’a taşınmasının ardından diğer işlerinin yanısıra Moldova, Estonia, Belarusya ve Ukrayna’da uluslararası çalışmalar gerçekleştirdi ve Benno Voorham ile 1997 yılında Lava-Dansproduktion’u kurdu. 2004’ten bu yana Anna Koch ile Stockholm’de, Weld’de (www. weld.se) çalışmakta. Peter Stamer, Saskia Holmkvist, Aitana Cordero Vico birlikte çalıştığı diğer koreograflar arasındadır. www.sybrigdokter.com Sybrig 2013 yılından bu yana Weld Company üyesidir.

Eser ve projelerinden seçkiler:
Falling, Weld, 2016; Archeological Bodies, Novi Sad, Sırbistan – Archeological Bodies UA, Lviv, Ukrayna, 2014-2015; I believe (something is happening), Festival:Display, 2013, Weld; Manuskriptet Dodo: MOU, konsept: Malin Elgan, Koreografiska Konstitutet yürütücülüğünde, solo, Stockholm; performer in Peter Stamer’s “For Your Eyes Only”, Viyana, Tanzquartier, Berlin, Uferstudios, 2012; Avrupa Kültür Vakfı, MitOst tarafından yürütülen ve Avrupa Komisyonu ile Robert Bosch Stiftung tarafından desteklenen Tandem Ukrayna-Moldova kapsamında Lviv’de gerçekleşen Inside Out projesinin kültür yöneticisi; Ingrid Cogne, Sergiy Petlyuk ve Vlod Kaufman ile bir proje: White on White, yedi performansçı ile bir dans filmi, Supermarket Art Fair 2010, Stockholm.

Artboard 4 copy 3 kopya 5 Artboard 4 copy 3 kopya 4